Dokumenty potrzebne do legalnej pracy i pobytu

Dokumenty potrzebne do legalnej pracy i pobytu cudzoziemca na terenie RP.

 Zatrudnienie cudzoziemca w Polsce odbywa się na określonych zasadach. Z naszą pomocą ułatwimy Państwu bezpieczną procedurę rekrutacji i uzyskania odpowiednich dokumentów

 

Dokumenty do legalnej pracy i pobytu :

 • Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy;

 • Zezwolenia na pracę TYP ( A, B, C, D, E, S);

 • Test rynku pracy ( Opinia starosty );

 • Wizy;

 • Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę;

 • Niebieska Karta UE, Karta pobytu;

 • Zezwolenie na pobyt czasowy dla pracownika oddelegowanego;

 • Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa;

 • Mobilność długoterminowa;

 • Zezwolenie na pobyt z rodziną;

 • Zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach, prowadzenia badań naukowych, odbywania stażu;

 • Zezwolenie na pobyt stały;

 • Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE;

 

Zapraszamy do kontaktu - zapewniamy kompleksowe i profesjonalne wsparcie przy zatrudnieniu cudzoziemca w Państwa firmie.

Kontakt