Audyt legalności zatrudnienia cudzoziemców

Audyt legalności zatrudnienia cudzoziemców, pod kątem ważności dokumentów i legalności pobytu na terenie Polski

W ramach audytu przeprowadzamy weryfikację ważności dokumentów wydanych przez urzędy, dokonujemy analizy i oceny niezgodności wynikających z dokumentów cudzoziemców. Wskazujemy błędy i sugerujemy jaką procedurę należy wdrożyć aby zatrudnienie było zgodne z obowiązującym przepisami prawnymi.

Zapraszamy do kontaktu - zapewniamy kompleksowe i profesjonalne wsparcie przy zatrudnieniu cudzoziemca w Państwa firmie.

Kontakt