Pracownicy z Armenii

Legalne zatrudnienie pracowników z Armenii – na jakich warunkach mogą wykonywać pracę w Polsce?

Pracownicy z Armenii, podobnie jak obywatele Ukrainy, Gruzji czy Rosji, mogą legalnie pracować na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, jeśli pracodawca wyda im oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Na tej podstawie mogą zalegalizować swój pobyt w naszym kraju i legalnie wykonywać swoją pracę. Przedsiębiorcy decydujący się na takie rozwiązanie powinni skserować ważny dokument pobytowy. Jest on niezbędny podczas kontroli.

Pracodawca zatrudniający obywateli Armenii musi zgłosić ten fakt w powiatowym urzędzie pracy. Zgłoszenie o podjęciu pracy musi nastąpić w tym samym dniu. Jeśli cudzoziemiec zrezygnuje z zatrudnienia lub nie stawi się w firmie, przedsiębiorca musi powiadomić o tym urząd w ciągu 7 dni. Niedopełnienie tych formalności grozi konsekwencjami w przyszłości.

Pracownik z Armenii może legalnie pracować w Polsce na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy przez okres 180 dni w ciągu kolejnych 12 miesięcy. W dokumencie należy wskazać stanowisko, wysokość wynagrodzenia, dane pracodawcy i obcokrajowca, a także warunki zatrudnienia. Przedsiębiorca może przygotować umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną w języku zrozumiałym dla obcokrajowca.

Legalizacja zatrudnienia pracowników z Armenii

Przez pierwsze 6 miesięcy pracownicy z Armenii mogą pracować legalnie w Polsce nawet u kilku pracodawców. Każdy z nich musi wydać im oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy. Dokument ten nie obejmuje jednak pracy sezonowej. Tutaj potrzebne jest specjalne zezwolenie.

Jeżeli pracownik i pracodawca uznają, że chcą kontynuować współprace po upływie 180 dni od momentu podjęcia pracy przez obcokrajowca w Polsce, można złożyć wniosek o zezwolenie na pracę. Tutaj do wyboru są aż 3 opcje:

  • obywatel Armenii składa samodzielnie jednolity wniosek o zezwolenie na pobyt i zatrudnienie;
  • pracodawca składa wniosek w ramach procedury standardowej;
  • przedsiębiorca składa wniosek w ramach procedury skróconej.

Ostatnie rozwiązanie jest możliwe, jeśli cudzoziemiec przepracował minimum 3 miesiące w firmie i będzie nadal pracować na tym samym stanowisku. W przeciwnym razie jednostka zatrudniająca pracownika z Armenii musi wystąpić z wnioskiem do starosty o wydanie informacji o lokalnym rynku. W tym celu przeprowadza się test rynku. Jest on niezbędny do załatwienia dalszych formalności.

Legalne zatrudnienie pracowników z Armenii z InterConsulting

Zapraszamy do współpracy wszystkich przedsiębiorców, którzy chcą zatrudnić pracowników z Armenii w swojej firmie. Dzięki wiedzy i doświadczeniu naszych ekspertów przejdą Państwo bezproblemowo cały proces. Zapoznamy się z konkretną sytuacją, a następnie dobierzemy odpowiednią procedurę. W ten sposób szybko  uzupełnią Państwo braki kadrowe, by zdobyć przewagę konkurencyjną oraz zbudować silną markę.

Praktyczne wskazówki pomogą uniknąć wielu niepotrzebnych błędów, które wydłużają procedury, prowadząc do frustracji. Z naszą pomocą dopełnienie niezbędnych formalności stanie się jeszcze prostsze. Wytłumaczymy wszelkie niejasności i rozwiejemy wątpliwości.

Czy okres zatrudnienia pracowników z Armenii na podstawie oświadczenia obejmuje dwanaście miesięcy przypadających w danym roku kalendarzowym?

Pracodawca musi zwrócić uwagę, by okres zatrudnienia cudzoziemca wynosił maksymalnie 180 dni w ciągu 12 miesięcy. Liczy się je od momentu podjęcia zatrudnienia. Ustawowe 6 miesięcy dotyczy pracy u wszystkich przedsiębiorców.

Czy przejęcie przedsiębiorstwa przez innego pracodawcę obliguje przedsiębiorstwo do wydania nowego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy pracownikom z Armenii?

Przejęcie zakładu pracy lub jego części nie jest przesłanką do wydania nowego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Ile wynosi minimalne wynagrodzenie pracowników z Armenii w Polsce?

Pensja cudzoziemców w Polsce jest równa przynajmniej minimalnej kwocie wynagrodzenia brutto, którą otrzymują polscy pracownicy zgodnie z obowiązującym prawem.

Czy procedura uproszczona zwalnia pracodawcę z obowiązku przedłożenia informacji starosty o lokalnym rynku pracy, gdy zatrudnia on pracowników z Armenii?

Pracownicy z Armenii, podobnie jak obywatele Rosji, Ukrainy, Gruzji, Mołdawii i Białorusi, mogą zostać legalnie zatrudnieni w Polsce na podstawie procedury uproszczonej.

Czy pracodawca, który zatrudnia pracowników z Armenii, może skorzystać z procedury uproszczonej, jeśli świadczą oni pracę na podstawie umowy zlecenie?

W przypadku obywateli Armenii zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie pracodawca musi skorzystać ze standardowej procedury legalizacji zatrudnienia cudzoziemców.

Zapraszamy do kontaktu - zapewniamy kompleksowe i profesjonalne wsparcie przy zatrudnieniu cudzoziemca w Państwa firmie.

Kontakt