Weryfikacja dokumentów

Weryfikacja dokumentów cudzoziemca zatrudnionego w Państwa firmie lub ubiegającego się o pracę.

Kontrola ważności wiz, dokumentów pobytowych, zezwoleń lub oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy, analiza zgodności umowy z oświadczeniem o zamiarze powierzenia wykonywania pracy lub zezwoleniem na pracę.

Aby legalnie zatrudnić obcokrajowca spoza Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, trzeba zweryfikować ważność dokumentów. Weryfikacji podlega termin ważności, a także rodzaj dokumentacji. Obowiązek ten spoczywa na pracodawcy.

Zmieniające się przepisy prawne, skomplikowana nomenklatura i zawiłe konstrukcje zdań mogą sprawić wiele trudności w zrozumieniu procedur oraz odpowiedniej interpretacji. W wyniku tego łatwo popełnić błąd. Niedotrzymanie ustawowych terminów oraz niedopełnienie obowiązków skutkuje poważnymi sankcjami.

Dokonujemy weryfikacji  następujących dokumentów:

- wizy,

- dokumenty pobytowe,

-  zezwolenia na pracę lub oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy

 

Zapraszamy do kontaktu - zapewniamy kompleksowe i profesjonalne wsparcie przy zatrudnieniu cudzoziemca w Państwa firmie.

Kontakt