Pracownicy z Białorusi

Pracownicy z Białorusi w Polsce — dlaczego warto współpracować z InterConsulting?

Zmieniające się przepisy prawne, dopilnowanie wszystkich formalności i terminów, a także odpowiedni dobór kandydatów mogą się okazać zbyt dużym obciążeniem szczególnie w małych i średnich przedsiębiorstwach. Z tego powodu postanowiliśmy wesprzeć osoby odpowiedzialne za rekrutację cudzoziemców w firmach oraz korporacjach.

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Co to oznacza w praktyce? Zapoznajemy się z dokumentacją kandydata do pracy, a następnie doradzamy, jakie kroki należy podjąć, by zatrudnić cudzoziemców zgodnie z obowiązującym prawem.

Przeprowadzamy pracodawców i przyszłych pracowników przez całą biurokrację. Kompletujemy dokumentację, pomagamy wypełnić formularze, a w razie potrzeby interweniujemy w urzędzie, by przyspieszyć procedury. Dzięki temu obywatele Białorusi czują się pewniej w naszym kraju, a pracodawcy osiągają sukcesy na rynku oraz wchodzą na wyższy poziom zarządzania. Budują silną markę, zdobywają ugruntowaną pozycję.

Jeśli chcieliby Państwo nadać swojej firmie nowe oblicze, zapraszamy do kontaktu. Chętnie poznamy Państwa biznes i zaproponujemy rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb. Uchronimy Państwa przed poważnymi sankcjami, które mogłyby obniżyć pozycję marki na rynku.

Pracownicy z Białorusi szansą na lepszą przyszłość Twojej firmy

Obywatele Białorusi chętnie przyjeżdżają do Polski, by podjąć zatrudnienie. To jedna z największych grup cudzoziemców, która uzupełnia w naszym kraju braki kadrowe. Dzięki ich zaangażowaniu przedsiębiorstwa zyskują wykwalifikowanych pracowników, którzy są gotowi do podjęcia pracy.

Jak legalnie zatrudnić pracowników z Białorusi w Polsce?

Pierwszą ważną kwestią jest legalny pobyt pracowników z Białorusi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Wielu cudzoziemców pochodzących z Białorusi legitymuje się Kartą Polaka, która pozwala im na przebywanie w naszym kraju. Innym rozwiązaniem jest wiza pracownicza. Trzeba jednak pamiętać, że nie każdy dokument daje możliwość na wykonywanie pracy w naszym kraju. Jednym z nich jest wiza turystyczna. Z tego powodu przyszły pracodawca jest zobowiązany do tego, by sprawdzić rodzaj dokumentu i jego termin ważności.

Jeśli formalności zostaną dopełnione potrzebne jest pozwolenie na pracę. W zależności od charakteru stanowiska oraz indywidualnej sytuacji, pracownik z Białorusi może otrzymać oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy lub zezwolenie na pracę. Pierwsze z nich wystawia powiatowy urząd pracy, drugie wojewoda. Co jeszcze je różni?

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy upoważnia do wykonywania obowiązków służbowych w jednej firmie na konkretnym stanowisku. Obywatel Białorusi może pracować przez 6 miesięcy przez kolejne 12 miesięcy. Takich ograniczeń nie ma w przypadku zezwolenia na pracę, które dotyczy dłuższego okresu.

Umowa o pracę musi być zgodna z ustaleniami znajdującymi się w dokumentacji. Należy ją przygotować w języku zrozumiałym dla pracownika. Nie musi to być język polski. Ważne, by w kadrach znalazła się kserokopia dokumentu upoważniającego do legalnego pobytu.

Jakie prawa przysługują pracownikowi z Białorusi w Polsce?

W Polsce żaden pracownik nie może być dyskryminowany ze względu na płeć, pochodzenie, wyznanie czy przekonania. Obywatelom z Białorusi przysługują w pracy takie same prawa i obowiązki jak Polakom. Pracodawca musi odprowadzać składki ZUS oraz podatek dochodowy. Płaca minimalna jest wyznaczana co roku. Jej wysokość systematycznie wzrasta. Cudzoziemiec nie może zarabiać mniej. Przysługuje mu również prawo do urlopu. Ilość płatnych dni wolnych jest uzależniona od stażu pracy.

Jak długo pracownik Białorusi musi czekać na oświadczenie o powierzeniu do wykonywania pracy?

Powiatowy urząd pracy ma 7 dni roboczych na wydanie oświadczenia, licząc od dnia złożenia wniosku. W uzasadnionych przypadkach termin może ulec wydłużeniu. Większość jednostek dotrzymuje terminu.

Ile dni płatnego urlopu przysługuje pracownikom z Białorusi w Polsce?

Pracownik z Białorusi może wykorzystać 20 lub 26 dni płatnego urlopu. Ilość wolnych dni zależy od stażu pracy. Informację tego typu można uzyskać bezpośrednio w dziale kadr.

W jakim czasie pracodawca musi zgłosić zmianę stanowiska, wysokości wynagrodzenia lub wymiaru pracy w przypadku pracowników z Białorusi?

Pracodawca, który zatrudnia obcokrajowców ma 7 dni, by zgłosić wszelkie zmiany związane ze zmianą charakteru pracy. Jeśli tego nie zrobi, zezwolenie na pracę może zostać cofnięte. Za niedopełnienie formalności grożą sankcje.

Jakie kary grożą pracodawcy, który zatrudnia pracowników z Białorusi, gdy nie wypełni należycie swoich obowiązków względem cudzoziemców?

Przedsiębiorcy, którzy nie dopełnili swoich obowiązków, mogą zostać skazani na karę grzywny, karę ograniczenia wolności, a w szczególnych przypadkach na karę pozbawienia wolności do lat 3.

Czy pracodawca musi spełnić jakieś szczególne warunki przed zatrudnieniem pracowników z Białorusi?

Przed rozpoczęciem rekrutacji warto sprawdzić, czy wszystkie formalności w Urzędzie Skarbowym oraz Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych zostały dopełnione. Zaległości tego typu uniemożliwiają zatrudnienie obywateli Białorusi.

Zapraszamy do kontaktu - zapewniamy kompleksowe i profesjonalne wsparcie przy zatrudnieniu cudzoziemca w Państwa firmie.

Kontakt