Legalne zatrudnienie cudzoziemca

Legalne zatrudnienie cudzoziemca — na co zwrócić uwagę, by uniknąć sankcji

Zatrudnienie obcokrajowca to skomplikowana procedura. Największa trudność polega na tym, że regulacje prawne znajdują się w różnych aktach normatywnych. Osoba, której brakuje doświadczenia w tej kwestii, bardzo łatwo może się pogubić w gąszczu przepisów. Zawiły język prawniczy utrudnia rozumienie ustaw. Zgodnie ze starożytną maksymą nieznajomość prawa szkodzi. Niedopełnienie formalności skutkuje poważnymi sankcjami, które negatywnie rzutują na przyszłość firmy.

Kolejnym aspektem, który należy poruszyć, są różnice w interpretacji przepisów oraz funkcjonowaniu poszczególnych jednostek. Zdarzają się sytuacje, w których jedna instytucja podejmuje inną decyzję niż jej odpowiednik w innym województwie. Takie różnice powodują dodatkowe zamieszenie i dezorientację przedsiębiorców.

Jak nie pogubić się na prawniczej ścieżce i uzupełnić braki kadrowe bez ryzyka kar? Warto skorzystać z doświadczenia specjalistów, którzy zbudują odpowiedni profil kandydata oraz przeprowadzą sprawnie dział HR przez cały proces rekrutacyjny. To jednak nie koniec. By legalnie zatrudnić pracownika z innego kraju, trzeba zadbać o to, by mógł przebywać i pracować na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującym prawem.

Legalizacja pobytu — pierwszy krok do zatrudnienia obcokrajowców w Polsce

Cudzoziemcy spoza krajów UE, którzy chcą podjąć legalną pracę w naszym kraju, muszą uzyskać pozwolenie na pobyt. Mogą starać się o pracę w odpowiedniej jednostce dyplomatycznej. Wniosek mogą złożyć przed przystąpieniem do rekrutacji lub po znalezieniu pracy. Formularz można złożyć w swojej ojczyźnie. Czas oczekiwania na taki dokument jest zróżnicowany.

Warto zauważyć, że sam pobyt na terenie naszego państwa to za mało, by móc legalnie pracować. Pracodawca nie może zatrudnić pracownika na podstawie wizy turystycznej. Taka sama sytuacja ma miejsce w przypadku obcokrajowców korzystających z tymczasowej ochrony lub zostali objęci pomocą humanitarną.

Pracodawca jest zobowiązany do wykonania kopii dokumentu uprawniającego cudzoziemców do pobytu w Polsce. Musi ją przechowywać przez cały okres zatrudnienia. W ten sposób może uniknąć wielu nieprzyjemności w trakcie kontroli.

Zatrudnienie obcokrajowca — dokumenty pozwalające na pracę

Legalna praca w Polsce wymaga ważnej zgody na pobyt, a także dokumentu umożliwiającego podjęcie zatrudnienia. W naszym ustawodawstwie wyróżnia się 4 dokumenty, które dają prawo do pracy cudzoziemcom. Są to:

  • oświadczenie o powierzenie wykonywania pracy,
  • zezwolenie na pracę sezonową,
  • zezwolenie na pracę,
  • zezwolenie na pobyt czasowy i pracę.

Pierwszy z nich dotyczy tylko obywateli 6 państw: Białorusi, Armenii, Mołdawii, Ukrainy, Gruzji oraz Rosji. Wniosek wysyła pracodawca do Powiatowego Urzędu Pracy. Jeśli urzędnicy wydadzą pozytywną zgodę, wpisują oświadczenie do rejestru oświadczeń. Na podstawie tej decyzji obcokrajowcy mogą pracować tylko przez 6 miesięcy. Ilość przepracowanych dni dotyczy 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego.

Zezwolenie na pracę wydaje Urząd Wojewódzki na wniosek pracodawcy. Termin ważności tego dokumentu jest o wiele dłuższy. Każdą zmianę, która nastąpi w związku z zatrudnieniem, pracodawca musi zgłosić w ciągu 7 dni do urzędu. Dzięki temu on i cudzoziemiec unikną restrykcji.

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę to jedyny dokument, o który stara się obywatel innego kraju. Stosowny formularz należy przesłać do właściwego Urzędu Wojewódzkiego. Najlepiej złożyć go po znalezieniu potencjalnego pracodawcy, gdyż każda decyzja dotyczy tylko jednego przedsiębiorstwa.

Legalne zatrudnienie cudzoziemca z InterConsulting gwarantuje obustronne korzyści

Jeśli zależy Państwu na sprawnej rekrutacji obcokrajowców i błyskawicznym załatwieniu niezbędnych formalności, zapraszamy do skorzystania z pomocy specjalistów. Wieloletnie doświadczenie oraz różnorodność przypadków pozwoliły nam spojrzeć w inny sposób na otaczającą nas rzeczywistość. Jesteśmy przekonani, że odpowiednie dopasowanie profilu kandydata do kultury organizacyjnej wspomaga rozwój pracowników, a tym samym firmy.

Z tego powodu zadajemy wiele pytań, by lepiej poznać przedsiębiorcę, jego zespół oraz specyfikę branży. Na podstawie obserwacji oraz wniosków wyciągniętych z rozmowy wspieramy osoby odpowiedzialne za rekrutację. Dzięki naszym wskazówkom i zaangażowaniu proces staje się bardziej efektywny.

Cudzoziemcy łatwiej odnajdują się w nowej rzeczywistości. Lepiej radzą sobie ze stresem i szybciej się aklimatyzują. Czują wsparcie kolegów oraz koleżanek z pracy. Przyjazna atmosfera przekłada się na wydajność. Przedsiębiorstwo uzyskuje coraz lepsze wyniki, a pracodawca czuje satysfakcję. Skupia się na rozwoju biznesu.

Ze swojej strony zapewniamy również pomoc w dopełnieniu formalności urzędowych. Pilnujemy terminów, podpowiadamy, jak poprawnie uzupełnić wnioski oraz pozostajemy w stałym kontakcie z urzędnikami. W razie potrzeby wyjaśniamy niejasności.

Ile czeka się na oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy?

Powiatowy urząd pracy wydaje oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy w ciągu 7 dni roboczych. Jeżeli pojawią się niejasności, cała procedura trwa około miesiąca.

W jakim języku należy przygotować umowę o pracę, by legalnie zatrudnić obcokrajowca?

Zgodnie z polskim ustawodawstwem umowa o pracę dla cudzoziemca musi być przygotowana w języku, którym biegle włada obcokrajowiec. Język polski nie jest wymagany.

Czy zatrudnienie obcokrajowca w różnych firmach jednocześnie jest możliwe?

Cudzoziemiec może pracować na rzecz różnych podmiotów gospodarczych. W takiej sytuacji musi uzyskać osobne oświadczenia lub zezwolenia. Jeden dokument odpowiada jednemu stanowisku w określonym przedsiębiorstwie.

Jaka stawka obowiązuje w przypadku zatrudnienia cudzoziemców?

Obcokrajowcy zatrudnieni w Polsce otrzymują taką samą stawkę minimalną brutto lub godzinową jak Polacy. Jej wysokość jest określona przepisami prawnymi.

Czy obcokrajowiec zatrudniony na podstawie oświadczenie może pracować w różnych odstępach czasu?

Cudzoziemcy świadczący pracę na podstawie oświadczenia mogą przepracować ciągiem 6 miesięcy lub w różnych odstępach czasu. Ważne, by nie przekroczyć tego okresu w jednym okresie rozliczeniowym.

Zapraszamy do kontaktu - zapewniamy kompleksowe i profesjonalne wsparcie przy zatrudnieniu cudzoziemca w Państwa firmie.

Kontakt