Pracownicy z Gruzji

Pracownicy z Gruzji – jak ich legalnie zatrudnić w Polsce?

Przedsiębiorcy, którzy chcą uzupełnić braki kadrowe w firmie, mogą zatrudnić obcokrajowców spoza UE. Pracownicy z Gruzji mogą legalnie świadczyć pracę w Polce na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy przez 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Przysługuje im prawo do zatrudnienia w różnych zakładach. Każdy pracodawca jest zobowiązany do wystawienia wymienionego wyżej dokumentu oraz sprawdzenia, czy łączna suma dni roboczych jest mniejsza niż 180 dni.

Jeżeli limit został przekroczony, trzeba skorzystać z procedury standardowej. Polega ona na przeprowadzeniu badania rynku. Na tej podstawie starosta wydaje informację o lokalnym rynku pracy. Dzięki niej można załatwić niezbędne formalności, by legalnie zatrudnić obywateli Gruzji.

Gruzini przyjeżdżający pierwszy raz do Polski korzystają z procedury uproszczonej. Pracodawca składa oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w powiatowym urzędzie pracy. Może to zrobić online, listownie lub osobiście. Po wpisaniu dokumentu do rejestru powinien jak najszybciej dostarczyć oryginał przyszłemu pracownikowi. Na jego podstawie może on złożyć wniosek w jednostce dyplomatyczno-konsularnej o wizę w celu wykonywania pracy.

Pracownicy z Gruzji – co jeszcze trzeba wiedzieć o legalnym świadczeniu pracy na rzecz polskiego pracodawcy?

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy może zostać wydane, jeśli pracownicy z Gruzji wykonują inne obowiązki niż te, związane z pracą sezonową. W dniu rozpoczęcia zatrudnienia pracodawca powinien zgłosić to wydarzenie w powiatowym urzędzie pracy. Jeżeli obywatel Gruzji zrezygnuje lub nie stawi się w wyznaczonym terminie bez podania konkretnego powodu, przedsiębiorca musi w ciągu 7 dni zgłosić ten fakt. Można to zrobić pisemnie lub za pośrednictwem rządowego portalu. W przeciwnym razie może napotkać trudności, gdy będzie chciał w przyszłości zatrudnić obcokrajowców.

Pracownicy z Gruzji a nowe oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Istnieją sytuacje, w których pracodawca musi wystawić nowe oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Należą do nich następujące przypadki:

  • zmiana warunków zatrudnienia;
  • zmiana stanowiska pracy;
  • zmiany dotyczące podmiotu zatrudniającego lub obcokrajowca;
  • zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wyjątkiem od tej reguły są takie sytuacje jak:

  • przejęcie lub przejście całego zakładu pracy albo jego części przez inny podmiot;
  • zawarcie umowy o pracę zamiast cywilnoprawnej wskazanej w oświadczeniu;
  • zmiana siedziby, formy prawnej bądź nazwy przedsiębiorstwa;
  • cudzoziemiec jest pracownikiem tymczasowym agencji i został skierowany do innego miejsca pracy bez zmiany warunków.

Jeśli brakuje Państwu pewności, czy wystawienie nowego oświadczenia jest obowiązkowe, zapraszamy do kontaktu.

InterConsulting pomaga w doborze odpowiednich procedur dopasowanych do potrzeb pracodawcy i pracowników z Gruzji

Nasi eksperci nieustannie się szkolą, by poszerzać swoją wiedzę oraz pomagać przedsiębiorcom, którzy chcą legalnie zatrudnić obcokrajowców w swojej firmie. Dzielimy się naszym wieloletnim doświadczeniem oraz doradzamy pracodawcom, jak najsprawniej uzupełnić braki kadrowe z zachowaniem obowiązujących przepisów. Dzięki naszym fachowcom wielu właścicieli firm rozwinęło swój biznes. Gorąco zapraszamy Państwa do ich grona.

Stosując się do naszych wskazówek, można unikną często popełnianych błędów i sprawnie załatwić wszystkie formalności. Gwarantujemy dyskrecję oraz rzetelną komunikację. Wierzymy, że nasze wsparcie przyczyni się do budowania silnych marek na polskim rynku.

Kiedy pracodawca może starać się o wydanie zezwolenia na pracę, jeśli zatrudnia pracowników z Gruzji?

Przedsiębiorca może złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na pracę po upływie 3 miesięcy od momentu rozpoczęcia zatrudnienia w zakładzie.

Czy pracownicy z Gruzji mogą nadal legalnie pracować w firmie, jeśli wniosek o wydanie zezwolenia na pracę został późno złożony?

W takiej sytuacji dalsze zatrudnienie jest możliwe pod pewnymi warunkami: pracodawca złożył wniosek i uzupełnił braki formalne, będzie zatrudniał obcokrajowca na tym samym stanowisku, wcześniej obcokrajowiec pracował u niego minimum przez 3 miesiące na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy.

Czy pracownicy z Gruzji mogą samodzielnie złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na pracę?

Obywatele Gruzji mogą samodzielnie złożyć wniosek o wydanie jednolitego zezwolenia na pobyt i pracę. W innej sytuacji obowiązek ten spoczywa na pracodawcy.

Czy oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy pracownikom z Gruzji jest ważne w innym zakładzie pracy?

Oświadczenie o powierzeniu wykonywaniu pracy cudzoziemcowi zezwala na legalne zatrudnienie w przedsiębiorstwie wskazanym w dokumencie. Jeśli inny pracodawca chce zatrudnić obcokrajowca, musi złożyć nowe oświadczenie w powiatowym urzędzie pracy.

W jaki sposób pracodawca zatrudniający pracowników z Gruzji powinien liczyć kolejne 12 miesięcy?

Kolejne 12 miesięcy nie musi odpowiadać rokowi kalendarzowemu. Okres liczy się od momentu podjęcia zatrudnienia przez obywatela Gruzji. 6 miesięcy pracy może być wykorzystane ciągiem lub z przerwami.

Zapraszamy do kontaktu - zapewniamy kompleksowe i profesjonalne wsparcie przy zatrudnieniu cudzoziemca w Państwa firmie.

Kontakt