Konsultacje

Konsultacje na temat zatrudnienia i legalnego pobytu cudzoziemca.

Wsparcie opiekuna klienta, informowanie i wyjaśnianie przepisów prawnych i procedur związanych z procesem legalnego zatrudnienia, informowanie o zagrożeniach i konsekwencjach prawnych wynikających z nieodpowiedniego przygotowania dokumentów.

Stała współpraca z działem HR poprzez podpisanie umowy świadczenia usług, monitorowanie ważności dokumentów pracownika w zakresie tytułów pobytowych uprawniających do pracy pod kątem legalności pobytu i zatrudnienia oraz wykonywania pracy.

Każdy przypadek rozpatrujemy indywidualnie, dzięki czemu dobieramy skuteczne rozwiązania. Zawsze kierujemy się dobrem cudzoziemców oraz pracodawców.

Zapraszamy do kontaktu - zapewniamy kompleksowe i profesjonalne wsparcie przy zatrudnieniu cudzoziemca w Państwa firmie.

Kontakt