Ułatwiamy łączenie specjalistów z pracodawcami.

Cenisz bezpieczeństwo i oczekujesz profesjonalnego wsparcia w procesie rekrutacyjnym?
Skorzystaj z kompleksowej oferty, dzięki której sprawnie i bezpiecznie skoordynujesz zatrudnienie cudzoziemców. Zaufaj doświadczonym doradcom w zakresie niezbędnej dokumentacji i procedur.

Sprawdź

Czym się zajmujemy?

Weryfikacja dokumentów

 Weryfikacja dokumentów cudzoziemca zatrudnionego w Państwa firmie lub ubiegającego się o pracę.

Dobór procedury

Pełna obsługa przy zatrudnieniu obcokrajowca, od weryfikacji kandydata do przygotowania dokumentów potrzebnych do legalnego zatrudnienia na terenie Polski.

Zezwolenia na pracę i pobyt

Uzyskiwanie w Państwa imieniu wszelkich zezwoleń na prace pozwalających legalnie zatrudnić obywateli spoza UE i EOG w tym jednolite zezwolenie na pracę i pobyt, oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy, wiza krajowa i Schengen oraz opinia starosty.

Konsultacje

Wsparcie opiekuna klienta, informowanie i wyjaśnianie przepisów prawnych i procedur związanych z procesem legalnego zatrudnienia, informowanie o zagrożeniach i konsekwencjach prawnych wynikających z nieodpowiedniego przygotowania dokumentów.

Audyt legalności zatrudnienia cudzoziemców

Przygotowanie raportu uwzględniającego ważność dokumentów wydanych przez jednostki urzędowe, analiza i ocena niezgodności wynikających z dokumentów cudzoziemców

Wycena usługi

Oferujemy kompleksową usługę w zakresie legalnego zatrudnienia cudzoziemca na terenie Polski. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, aby powierzenie pracy było sprawne i legalne, sporządzamy wnikliwy audyt wszystkich dokumentów kandydata.

Agencja pracy

Agencja pracy

kompleksowa usługa

bezpieczeństwo danych

doświadczenie
i kompetencje

elastyczność oferty

Zatrudnienie i pobyt na terenie RP cudzoziemców

Proces dotyczący zatrudnienia cudzoziemca spoza Unii Europejskiej koordynujemy w całości bądź współpracujemy poprzez udzielanie wskazówek oraz konsultacje. Zaspokajamy potrzebę kompleksowego wsparcia, nasza pełna oferta zezwoleń na pracę i legalnego pobytu pomaga zapewnić zgodność procesu z przepisami.

Czytaj więcej
Zatrudnienie i pobyt na terenie RP cudzoziemców

Zapraszamy do kontaktu - zapewniamy kompleksowe i profesjonalne wsparcie przy zatrudnieniu cudzoziemca w Państwa firmie.

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Prosimy o przesłanie swoich pytań lub komentarzy poprzez formularz kontaktowy.

Skontaktujemy się z Państwem niezwłocznie.

Więcej
Podanie danych osobowych oraz wyrażenie powyższych zgód jest dobrowolne. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma InterConsulting z siedziba w Krakowie. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pytania i wnioski zawarte w formularzu kontaktowym. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne, aby otrzymywać odpowiedzi od Administratora. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, co oznacza, że przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest komunikacja z użytkownikami strony internetowej. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia Pani/Panu odpowiedzi na pytania i wnioski. Pani/Pana dane osobowe mogą być też przetwarzane po tym czasie, do upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.